De beste website optimalisatie

Begin bij het begin

De beste website optimalisatie Website optimalisatie begint met het bepalen van de doelstelling(en). Wie willen we met onze website bereiken?

Bepaal het doel

Het meest essentiële onderdeel van website optimalisatie is het bepalen van de doelstelling. Alleen als er een duidelijke doelstelling is, kan verder worden gegaan met website optimaliseren. Vroeger werd ernaar gestreefd zoveel mogelijk bezoekers naar een website te trekken. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het maximaliseren van bezoekersrendement. Bezoek aan uw website moet conversies opleveren; bijvoorbeeld: aanvraag van brochures of het kopen van een product. Zodra de doelstelling is bepaald kunnen we de conversies maximaliseren.

Mogelijke doelstellingen zijn:

In verreweg de meeste gevallen zijn de laatste twee de meest voorkomende doelstellingen, die we bij website optimaliseren nastreven.

zoekwoorden en bezoekers die er toe doen

Als de doelstelling is bepaald wordt er gekeken naar de zoekwoorden, waarmee uw site hoog in de zoekmachines zal komen. Het juist bepalen van de zoekwoorden is een tweede essentieel punt van website optimalisatie; er moet immers voor gezorgd worden, dat de hoog genoteerde zoekwoorden bijdragen aan het bereiken van de bepaalde doelstelling.

Bij het bepalen van de zoekwoorden dient met het volgende rekening te worden gehouden:

Technische website optimalisatie

Zijn de doelstelling en de zoekwoorden bepaald, dan wordt gestart met de meer technische kant van het website optimaliseren. Hierbij wordt door ons in ieder geval op de belangrijke punten van website optimalisatie gelet.

Uw website optimaliseren?

neem vandaag nog contact op